980-90 980-90

TARİHTE BU AY- EKİM

Ekim Ayı – Türkiye Ve Dünya Tarihinde Önemli Günler

TARİH OLAY
1  Ekim I. Mahmut’un Tahta Çıkışı (1730).
1  Ekim Hava Harp Okulu’nun Açılışı (1951).
1  Ekim Mao’nun, Çin’de,  İç  Savaşı Kazandıktan  Sonra  Kurduğu  “Çin  Halk Cumhuriyeti” nin İlk Başkanı Seçilmesi (1949).
1  Ekim Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin Kuruluşu (1952).
2  Ekim İstanbul’un  Müttefik  Kuvvetlerince  Boşaltılması  (1923).
3  Ekim İki Almanya’nın Birleşmesi (1990).
3  Ekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Kuruluşu (1931).
5  Ekim Mustafa Kemal’in, Ankara’nın Onursal Hemşehriliğini Kabul Etmesi  (1922).
5  Ekim Başbakan   İsmet    (İnönü)  Paşa ile Dışişleri Bakanı   Tevfik  Rüştü  (Aras)’ın,   Yunanistan’ı   Ziyaretleri     Sırasında,  1930   Türk – Yunan Dostluk  Antlaşmasının  Yürürlüğe Konulması (1931).
5  Ekim Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi’nin  Açılışı (2000).
6  Ekim Şükrü Naili  Paşa Komutasındaki Türk Birliklerinin  İstanbul’a Girmesi. İstanbul’un Kurtuluşu (1923).
6  Ekim Mısır     Devlet    Başkanı    Enver   Sedat’ın   Bir   Suikast    Sonucu Öldürülmesi (1981).
6  Ekim 1. Balkan Konferansı’nın Atina’da Toplanması (1930).
7  Ekim İnebahtı Deniz Savaşı (1571).
7  Ekim Türkiye’nin, Atina  Basın  Müşavirliği  Basın  Ataşe  Yardımcısı  Çetin Görgü, Evinden İşyerine Gitmek Üzere Bindiği Otomobilinde Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Şehit Edildi (1991).
7  Ekim ABD  ve  İngiltere’nin,  Afganistan’a  “Sürekli Özgürlük”  Adında  Askeri Harekat Başlatması (2001).
8  Ekim Balkan Savaşı’nın Başlaması (1912).
8  Ekim İstanbul’da   Yahudi   ve   Ermeni    Ruhani     Başkanlarının,     Lozan Antlaşmasının, Azınlıkların Korunmasıyla İlgili Hükümlerinin  Tanıdığı  Haklardan      Vazgeçerek, Türk    Toplumu    İçinde  Türk  Yasalarıyla Yaşamak    İstediklerini     Açıklamaları     (7 Ocak 1926’da ise    Rum Topluluğu  Aynı Açıklamayı Yapmıştır) (1925).
9   Ekim Anıtkabir’in Temel Atma Töreni (1944).
11 Ekim Milli Selamet Partisi Kuruldu (1972).
11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin İmzalanması (1922).
11 Ekim Türkiye – Çekoslovakya     Dostluk    Antlaşması’nın    Ankara’da İmzalanması  (1924).
11 Ekim TBMM  Yeni Binasına Taşındı. Cumhuriyet Bayramı’nın  İlk Kutlama Töreni Burada Yapıldı (1924).
12 Ekim Nobel Edebiyat Ödülü, Yazar Orhan Pamuk’a Verildi (2006).
13 Ekim Ankara’nın   Başkent   Olmasına   İlişkin  Önergenin   Büyük   Millet Meclisi’nce Kabul Edilmesi (1923).
14 Ekim Nizam-ı  Cedid’in, Sekban-ı  Cedid  Adıyla Yeniden Kuruluşu (1808).
15 Ekim ATATÜRK’ün  Tarihi “Nutuk” unu Okumaya Başlaması  (1927).
15 Ekim Türkiye’de    Yeni    Anayasa’ya   Göre   İlk    Meclis   ve    Senato Seçimlerinin Yapılması (1961).
17-19 Ekim Kosova Savaşı (1448).
17 Ekim Türkiye’nin  NATO’ya Katılmasıyla İlgili Protokol, Londra’da İmzalandı (1951).
17 Ekim İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye Çıkışı (1950).
18 Ekim “Türkiye Komünist Fırkası”nın  Ankara’da Resmen Kurulması (1920).
18 Ekim Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşmasının Ankara’da İmzalanması (1925).
19 Ekim Ankara Tıp Fakültesinin Açılışı (1945).
19 Ekim II. Murat’ın, Kosova Zaferi (1448).
19 Ekim Türk- İngiliz- Fransız  Üçlü İttifakının Ankara’da  İmzalanması (1939).
20 Ekim Türkiye   Büyük    Millet  Meclisi  Hükümeti   ile   Fransa    Hükümeti       Arasında  “Ankara Antlaşması”nın imzalanması (1921).
20 Ekim Yunanistan’ın, NATO Askeri Kanadına  Yeniden Dönüşü  (1980).
21 Ekim İstanbul’da, Damat Ferit Paşa’nın Çekilmesi ve Tevfik Paşa’nın   (Son) Sadrazam Oluşu (1920).
22 Ekim 1. Haçova Savaşı (1596).
22 Ekim Viyana Elçimiz Daniş Tunagil’in, Ermeni Teröristler Tarafından Şehit Edilişi (1975).
23 Ekim Almanya’nın, NATO’ya Girişiyle İlgili Paris Antlaşması (1954).
24 Ekim I. Belediyeler Kongresi Başladı (1935).
24 Ekim Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluşu (1945).
25 Ekim SSCB’nin, Birleşmiş Milletler’de Kars ve Ardahan’ı Talep Edişi (1947).
25 Ekim Ziya Gökalp’in Ölümü (1924).
25 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletlere Alınışı (1971).
26 Ekim Balkan Misakı’nın Kabulü (1932).
26 Ekim İsmet   (İnönü)   Paşa’nın,   Lozan Konferansı’ndan   Önce  Dışişleri Bakanlığına Atanması (1922).
26 Ekim İsrail  ile  Ürdün  Arasında  46  Yıllık  Savaşa  Son  Veren Tarihi Barış Anlaşması. Böylelikle, İsrail  ile Barışan İkinci Arap Ülkesi Ürdün Oldu (1994).
27 Ekim Müttefiklerin,  Ankara ve İstanbul Hükümetlerine, Lozan’da   Konferans  Toplanması  Çağrısı  Yapması (1922).
27 Ekim Paris   Büyükelçimiz  İsmail         Erez ve Şoförünün Ermeni Teröristler Tarafından Şehit Edilişi (1975).
28 Ekim Türkiye  ile  Sırp-Hırvat  ve   Sloven   Devleti     Arasında   Dostluk   Antlaşması’nın   Ankara’da   İmzalanması  (1925).
28 Ekim Gazi Mustafa Kemal’in  Cumhuriyeti   İlan Edeceğini,  Çankaya’da  Yakın Arkadaşlarına Açıklaması (1923).
29 Ekim CUMHURİYET’in İlanı (1923).
29 Ekim ATATÜRK’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi (1923).
29 Ekim Milletler  Cemiyeti   Konseyi’nin,  Türk – Irak  Sınırını,  Musul’u, Irak’a Bırakacak Biçimde Saptaması (1924).
29 Ekim AB’nin İlk Anayasası, 25 Üye Ülkenin Devlet ya da Hükümet Başkanları ile Dışişleri  Bakanlarının Katıldığı Bir Törenle İtalya’nın Başkenti Roma’da İmzalandı (2004).
30 Ekim Mondros Antlaşması (1918).
30 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın Cumhuriyet’in İlk Başbakan’ı  Oluşu  (1923).

 

Kuruluş: 1 Nisan 2004 - Copyright © 2015 Mayın Tarlası - Cengiz TOKGÖZ. All Rights Reserved.